Chci přispět Chci přispět měsíčně Prosím vyberte způsob platby a zadejte své kontaktní údaje: Prosím vyberte způsob platby a zadejte své kontaktní údaje: supporter.NOT_TAGGED_44 supporter.NOT_TAGGED_28 Zadejte prosím platební údaje Zadejte prosím platební údaje Before we process your donation, would you consider making it monthly? Before we process your donation, would you consider making it monthly? supporter.NOT_TAGGED_30 Prosím zvolte "ano",pokud si přejete dostávat emailem zpravodaje od Compassion in World Farming. Volbou "ano" přijímám zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že volba "ne" znamená, že nebudete dostátvat naše emailové informace o tom, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat. Pokud v současné době od nás emailové aktuality dostáváte, volba "ne" zasílání těchto emailů ukončí. That’s great! We'll never sell or swap your data, and will keep your details secure. Our email updates will always include an unsubscribe link. You can read more in our privacy policy. Choosing ‘No’ means we won’t send you any communication about actions you can take to help end cruelty to farm animals. That’s great! We'll never sell or swap your data, and will keep your details secure. Our email updates will always include an unsubscribe link. You can read more in our privacy policy. Choosing ‘No’ means we won’t send you any communication about actions you can take to help end cruelty to farm animals. kartou přes PayPal by Direct Debit

Pomozte ukončit největší případ týrání na světě

Sow

Přibližně 50 miliard zvířat se chová v nepřirozených podmínkách průmyslových velkochovů a požaduje se od nich užitkovost nad jejich fyzické možnosti.

60 320 našich příznivců už zlepšilo život milionům hospodářských zvířat, ale k ukončení průmyslových velkochovů je zapotřebí ještě mnoho práce.

Jak by váš příspěvek mohl pomoci

 

Pomozte nám ukázat realitu intenzivního chovu hospodářských zvířat

prostřednictvím našich průzkumů a zpráv

Pomozte nám ukázat realitu intenzivního chovu hospodářských zvířat

prostřednictvím našich průzkumů a zpráv

Přispějte    
 

Pomozte nám financovat naši kampaň za ukončení průmyslových velkochovů

a další kampaně za zlepšení života hospodářských zvířat

Pomozte nám financovat naši kampaň za ukončení průmyslových velkochovů

a další kampaně za zlepšení života hospodářských zvířat

Přispějte    
 

Pomozte nám prosadit změnu potravinového systému a zajistit zdravější budoucnost

pro nás, pro zvířata, pro celou planetu

Pomozte nám prosadit změnu potravinového systému a zajistit zdravější budoucnost

pro nás, pro zvířata, pro celou planetu

Přispějte    

Compassion In World Farming

byl založen v roce 1967 Peterem a Annou Roberts. Peter choval dojnice na pastvinách a velmi ho znepokojoval rychlý rozvoj průmyslových velkochovů.

Dnes jsme díky lidem, jako jste Vy, přední organizací na ochranu hospodářských zvířat.

Miliardy hospodářských zvířat stále trpí v průmyslových velkochovech.

Společně však můžeme toto utrpení ukončit a zlepšit jim život. Buďte tu s námi pro ně.

Jak jsou příspěvky využívány?

Z každého darovaného eura jde 71 centů přímo na financování kampaní za ukončení průmyslových velkochovů. Zbylých 29 centů investujeme do fundraisingu, abychom mohli rozvíjet naše kampaně a globální hnutí proti největšímu případu týrání zvířat na světě.

Náše dárcovské stanovy

  • Jsme přístupní
  • Jsme zodpovědní
  • Jednáme bezúhonně
  • Nakládáme s příjmy moudře
  • Ctíme Vaše soukromí
Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Jiné
Single Gift Button Label Text
Jednorázový dar
Regular Gift Button Label Text
Měsíční dar
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Dávám hospodářským zvířatům hlas
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Dávám hospodářským zvířatům hlas každý měsíc
"monthly" text
měsíčně
"single" text
jednorázově
Average monthly donation text
 
Mobile Donate button text
Darujte
Field Placeholder Texts
transaction.ccexpire mm/rr
transaction.ccvv CVV
Field Tooltip Texts
transaction.ccvv Tato tři čísla naleznete na zadní straně karty.
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
  opt-in question radio field Zůstaňte ve spojení dotaz
Phone opt-in question radio field Opt in phone
SMS opt-in question radio field Opt in SMS
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Zůstaňte ve spojení

Thank You Messaging
Single jednorázový
Monthly měsíční
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Transakce neproběhla z následujících důvodů:
IS_REQUIRED Je požadováno %%
IS_INVALID %% je neplatné
ENTER_A_NUMBER Prosím zadejte číslo
TWO_NEAREST_VALUES Dvě nejbližší platné částky jsou %% a %%
PLEASE_ENTER Prosím zadejte 
AN_INTEGER_VALUE celé číslo
MAX_TWO_DECIMALS částka s maximálně dvěma desetinnými čísly
VALID_VALUE platná částka
MINIMUM_IS Minimum je %%
MAXIMUM_IS Maximum je %%
GIFTAID_EXPLAIN An answer to the Gift Aid question
CC_EXP_MONTH Měsíc vypršení platnosti kreditní karty
CC_EXP_YEAR Rok vypršení platnosti kreditní karty
Mandatoriness regulators
Parameter Value
request-address-paypal true
phone-mandatory false