Vyberte částku daru Vyberte částku měsíčního daru supporter.NOT_TAGGED_44 supporter.NOT_TAGGED_30 To je skvělé! Nikdy neprodáme ani nevyměníme Vaše údaje a budeme je uchovávat bezpečně. Naše emailové aktuality budou vždy obsahovat odkaz na odhlášení. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že volba "ne" znamená, že nebudete dostátvat naše emailové informace o tom, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat. Pokud v současné době od nás emailové aktuality dostáváte, volba "ne" zasílání těchto emailů ukončí.

Pomozte ukončit největší případ týrání zvířat

Průmyslové velkochovy jsou největším případem týrání zvířat. Příznivci CIWF již zlepšili životy milionů hospodářských zvířat. Ale čeká nás ještě mnohem víc práce.

CIWF pracuje každý den, aby ukončila veškeré týrání hospodářských zvířat.

Váš dar nám pomůže ukončit utrpení milionů zvířat a bojovat proti intenzivním velkochovům

Vaše pravidelné dárcovství je neocenitelné: umožňuje nám předem plánovat kampaně za ukončení utrpení zvířat a zvyšuje šance na dosažení konkrétních výsledků v krátkém čase. Svůj měsíční dar můžete kdykoli zrušit tím, že nám napíšete nebo nám zavoláte.

Dary zpracovává CIWF EU:
CIWF Brussels, Place Luxembourg 12, 1050 Brussels, Belgium
Registrovaná NNO č. 0694.852.372

Náše dárcovské stanovy

  • Jsme přístupní
  • Jsme zodpovědní
  • Jednáme bezúhonně
  • Nakládáme s příjmy moudře
  • Ctíme Vaše soukromí

Otázka před darováním?

Neváhejte nás kontaktovat: info@ciwf.cz

Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Jiné
Single Gift Button Label Text
Jednorázový dar
Regular Gift Button Label Text
Měsíční dar
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Dávám hospodářským zvířatům hlas
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Dávám hospodářským zvířatům hlas každý měsíc
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Jiné
supporter.firstName Křestní jméno
supporter.lastName Příjmení
supporter.emailAddress Email
supporter.postcode PSČ
supporter.address1 Adresa
supporter.address2 Adresa
supporter.city Město
supporter.region Kraj
supporter.creditCardHolderName!CC Jméno na přední straně karty
supporter.creditCardHolderName!DD Jméno držitele účtu
transaction.ccnumber Číslo kreditní karty
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber Číslo účtu
supporter.bankRoutingNumber Sort Code e.g., 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Zůstaňte ve spojení dotaz
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Zůstaňte ve spojení

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Jméno držitele kreditní karty
supporter.creditCardHolderName!DD Držitel účtu
Thank You Messaging
Single Děkujeme za Váš laskavý dar
Monthly Děkujeme za Váš měsíční dar
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Transakce neproběhla z následujících důvodů:
IS_REQUIRED Je požadováno %%
IS_INVALID %% je neplatné
ENTER_A_NUMBER Prosím zadejte číslo
TWO_NEAREST_VALUES Dvě nejbližší platné částky jsou %% a %%
PLEASE_ENTER Prosím zadejte 
AN_INTEGER_VALUE celé číslo
MAX_TWO_DECIMALS částka s maximálně dvěma desetinnými čísly
VALID_VALUE platná částka
MINIMUM_IS Minimum je %%
MAXIMUM_IS Maximum je %%
GIFTAID_EXPLAIN An answer to the Gift Aid question
CC_EXP_MONTH Měsíc vypršení platnosti kreditní karty
CC_EXP_YEAR Rok vypršení platnosti kreditní karty
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true